เงื่อนไขการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

– รับชำระค่าสินค้าตั้งแต่มูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป
– คิดค่าธรรมเนียม 3% ยกเว้นสินค้ากลุ่มกระเบื้องปูพื้นที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม