COMPANY PROFILE

บริษัท พัฒนพงศ์วัสดุภัณฑ์ จำกัด

                เป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2524 ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มวัสดุก่อสร้างกว่า 39 ปี เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดข้างเคียง

            บริษัทฯมีสินค้าจำหน่ายมากมายหลายรายการอย่างครบวงจร ทั้งสินค้าโครงสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ มอก.ต่างๆ อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป ไม้แปรรูป พื้นสำเร็จรูป ไม้อัด ไม้อัดเคลืิอบฟิล์มดำ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ วายเมช ตะแกรงเหล็ก เสาเข็ม กระเบื้อง วงกบประตู-หน้าต่าง บ่อพักคอนกรีต ท่อปูน ถังบำบัดต่างๆ รวมถึงวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและยอมรับอย่างกว้างขวาง บริษัทฯได้ตะหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดมาตรฐานการบริการและการส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การรับลูกค้าจากทางหน้าร้านตลอดจนคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์, โทรสาร หรือการสื่อสารใดๆ ก็ตาม ผู้แทนขาย หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานขายสามารถยืนยันการรับคำสั่งซื้อ และกำหนัดเวลาการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทราบได้อย่างแน่นอน

IMG_9725