WORK WITH US

บริษัท พัฒนพงศ์วัสดุภัณฑ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เซลล์วิ่งโครงการ

2. พนักงานขายหน้าร้าน

3. พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ :          – ชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ หรือปริญญาตรีทุกสาขา

– ขยัน อดทน และ สามารถทำงานเป็นทีม

– หากมีประสบการณ์โดยตรงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองมาตามที่อยู่บริษัทด้านล่าง หรือส่งเอกสารโดยแนบใบรับรองการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายปัจจุบัน และเบอร์โทรติดต่อ โดยส่งมาทางอีเมลล์ warut@pattanapong.com