ตัวแทนจำหน่าย
logos

สินค้างานโครงสร้าง
1. อิฐ หิน ปูน ทราย

2. เหล็กเส้น, เหล็กรูปพรรณ, ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

3. งานฝ้า-หลังคา

4. งานประปา

5. งานไฟฟ้า

6. งานสี

7. ประตู-วงกบ

8. งานกระเบื้อง-สุขภัณฑ์